תהלים עו - כלי מיתר. "נודע ביהודה אלוהים; בישראל גדול שמו."