אסתר לפני המלך אחשוורוש. המלך מושיט את שרביטו לאסתר (אסתר ה' ב').