נגזרות הנייר המקשטות את הצד הפנימי הקדמי והאחורי של הכריכה.