מספרו של כל עותק מוחתם בצידה הפנימי של כריכת העור בקרבת גב הספר על ידי חותמות ברזל ובספרות באורך 3 מ"מ.