פרט מעמוד 6r הממחיש את המגוון הרחב של הצבעים בנמצא בכתב היד.