כריכת הקופסא המקסימה של הפקסימיליה שעליה שחזור חריטות העור העדינות של המקור בכל ששת צידיה.