יצירתו הדקדוקית של של רד"ק, ספר המכלול, כתובה על גבי 27 עמודים מקושתים המאוירים להפליא. הדפים ממוקמים בתחילת ובסוף התנ"ך.