ספר תהלים, נכתב בצורות גיאומטריות השזורות זו בזו על גבי שני דפים זה מול זה. הספר מפריד בין הנביאים לבין הכתובים – החלק האחרון של התנ"ך