דפי שטיח המתארים את אריה יהודה השומר על המנורה ועל כלי המשכן. דפי שטיח אלו שימשו בד"כ בכתבי יד בתקופה ההיא. דפים אלו משמשים חציצה בין חמשת חומשי התורה לנביאים.