דף אחר דף מושוות הטיוטות לכתב היד מקורי. תיקונים והתאמות מזוהים ונרשמים לפי הצורך ומתבצעים כאשר הטיוטות מועברות שוב למפרידי הצבע.