במשך הזמן הזהב נסדק ריקועים נעלמו. אפשר לבחון בתמונה זו את ריקועי הזהב בפקסימיליה המשחזרת את עבודות ההזהבה בכתב היד המקורי במצבם כיום.