כאשר המוזיאון הבריטי קנה את כתב היד, הם הדביקו את התיאור הקטלוגי של מוכר הספרים בתוך כתב היד וכתובת זו שוחזרה בפקסימיליה בדיוק כפי שהיא מופיעה במקור – כמדבקת רשומה קטלוגית. תאור כתב היד מעניין במיוחד: “Agada, that is The Prayers used by the Jews at their Meals during Easter.” (הגדה – התפלות המשמשות את היהודים במשך ארוחתם בחג הפסחא). המוזיאון שילם חמישים גיני לכתב היד – סכום שווה ערך לחמישים ושניים פאונד ו-10 שילינגים. שער החליפין ב-1930 היה 5$ אמריקאי ללירה סטרלינג ולכן מחיר הקנייה היה 263$.