איור מעניין שלמצה. לפי דעות מסוימות המצה מסמלת שמונה עיגולים קונצנטריים שמסמלים את העולם. האחדות העולמית מוצגת על ידי חמשת המוסיקאים 'הגשמיים' בקשתות בתחתית העמוד, בקונצרט עם החצוצרנים הערומים בפינות שייתכן ומסמלים את ארבעת הרוחות.