האיורים של חמשת הרבנים בבני ברק, של ארבעת הבנים, של המדרש על שיבור הפסילים ע"י אברהם ויציאת מצרים (המתאר את בני ישראל על גבי סוסים בתלבושות מימי הביניים) הם בעלי ערך היסטורי רב. ההומור החופשי של האומן מתבטא דרך איורי הכלבים והארנבים הרצים ומתרוצצים בדפיו המאוירים של כתב היד.