ואם חל להיות במוצאי שבת אומר יקנהז [בראשי תיבות:] יין, קדוש, נר, הבדלה, זמן. המלה מורה על סדר הפולחן בליל הסדר שחל להיות בשבת. יקנהז דומה בצלילה למושג ביידיש המסמל ציד ארנבות (יאגן האז). לכן רודפים הכלבים והארנבים זה את זה על גבי דפי כתב היד. העמוד הבא מציג את הברכה על היין. ישנם איורים רבים על גבי שני עמודים אלו. בתחתית העמוד הראשון נראה אדם הבוחן את ציפורניו לאור נר ההבדלה שאותו מחזיק ילד קטן.