כריכות הגב העליונות והתחתונות של כל כרך נתפרות בעבודת יד.