אבזמי פליז, תופסנים ומסמרים נוצקו וחוברו לרצועות עור.