מנורת המשכן

איור זה המכסה עמוד שלם שולב בכישרון רב בין עמודי הטקסט והפרשנות ומגיע לשוליים התחתונים. הלהבות נוטות פנימה כאשר הלהבה המרכזית נוטה מעלה ועולה בין שני העמודים. האיור תואם את הבנת המסורת הרבנית העתיקה ואת תיאורי המנורה בתנ"ך.