בני ישראל במלחמה.

איור זה מופיע כחלק ממחזור של שמונה סצנות המתחילות ומסתיימות בעמוד 68v.

ים סוף מתחלק לשנים עשר נתיבים, אחד לכל אחד משבטי ישראל, כפי המתואר בתרגוםיונתן לשמות יד טו-כא. בני ישראל נכנסים לתמונה ממצרים (למעלה משמאל) ועוזבים לעבר מדבר שוּר (למטה). העדות המוקדמת ביותר לאיור זה נמצאת בבית הכנסת דורא אירופוס בסוריה, וכן עדויות נוספות מופיעות בהגדת סרייבו (עמוד r28) ובעבודות אומנות נוצריות. בפרשנות של אראגאל לשמות יד כט, שנים עשר הנתיבים מתוארים כנֵס חמישי שהתחולל בזמן חציית ים סוף.