חלומו השני של יוסף לבוש בכתונת הפסים שהעניק לו אביו. בכותרת, שנכתבה לפני יצירת האיור, כתוב: 'Figura de Josep con su rroquete labrado a escaques' ('תמונת יוסף בכותנתו המשובצת').

במיניאטורה ראשונה זו במחזור התמונות של יוסף, הוא ישוב במרכז שדה מרובע עם רגל אחת מקופלת תחתיו. הוא לבוש גלימה ארוכה כתומה משובצת בנקודות לבנות וריבועי כסף. לירח המוכסף מימין ולשמש המוזהבת משמאל ישנם פנים ושניהם מוקפים בכוכבים מוזהבים שחלקם בתוך וחלקם מחוץ למסגרת המיניאטורה. ראשו של יוסף מוטה לעומת הירח וגופו לעומת השמש. ידו האחת מושטת לעומת הירח והאחרת לעומת איור החלום הראשון הממוקם בעמוד השני.