מחזור קין והבל.

מחזור קין והבל מיוצג בשתי סדרות. הסדרה הראשונה ממחישה את הקרבנות של הבל ושל קין. הסדרה השניה ממחישה את רצח הבל ואת נזיפת הא-ל בדמות ישו הנוצרי.

העלילה במחזור מתפתחת בשתי סדרות, כל אחת בעלת שתי תמונות. קו אדום עבה מגדיש את הסצנה השלמה כדי להורות על אחדותה. הדרמה מתרחשת בחוץ, וצריכה להיקרא משמאל לימין ומלמעלה למטה. תיאור הא-ל עם המאפיינים של דמות ישו הנוצרי יכול רק להצביע על כך שהאומן היה נוצרי. אולם המוות שנגרם מנשיכה מצביע על כך שמקור החשיבה הוא יהודי. מתגלים כאן לפחות שני סוגים של פרשנות או דרכי חשיבה. או שהצייר ביצע את הוראות רבי משה אראגאל לפחות לגבי כמה מהמיניאטורות, או שהוא השתמש במודל נוצרי שמאפיינים אלו כבר השתלבו בתוכו. יש גם להניח שכתב יד בעברית, או אחד ששימש את היהודים שימש כמודל לאיורים, אך אין ביכולתנו להוכיח אף אחת מהתיאוריות הללו. נראה שיד האומן מכוונת על ידי ידע של הטקסט התנכ"י ושל הספרות היהודית הקלאסית.

המיניאטורה מתארת את האספקט הברוטאלי והדוחה של פשעו של קין. תנוחתו של קין בעת רצח הבל דומה לזו של חיה רעה רוכנת על טרפה – סצנה שכיחה בסיפורי חיות בימי הביניים. נשיכה הגורמת מוות נדירה באיורים וכמעט לעולם לא מיוחסת לבני אדם. המוטיב מופיע לעיתים בהגדות אבל בדרך כלל לא בפרוטרוט כפי המתואר כאן. הקורבנות של קין והבל לעיתים מופיעים לצד רצח הבל, אולם נזיפת הא-ל, אפילו כאשר היא נעשית על ידי מלאך, מופיעה רק בהגדה הזהובה (Add. MS 27210) בעמוד 2v, הגדת קטלוניה (MS 2884) בעמוד2r , והגדת סרייבו בעמוד 4.