גדעון בוחר למלחמה במדיין את הלוחמים המלקקים מים מידם.

ליד אגם המים המשתרע לרוחב העמוד, לוחמי גדעון משתרעים, משתופפים או כורעים ברך. הם שותים על מתיחת צווארם וליקוק המים, או על ידי הבאת המים לפיהם בידיהם. גדעון (מימין) הלובש מקטורן וקסדה עם שריון קשקשים, בוחר באותם שילוו אותו לקרב. הוא מצביע במקלו על אותם שלוש מאות הגברים השותים מים מידיהם.