חריטת העור המשופעת בפרטים של כריכת הספר משלימה את מראה החיצוני של הפקסימיליה.