כל אחד מארבעת האבזמים מחובר לכריכה על ידי שלושה מסמרי כסף זעירים.