המלך שלמה שלפי המסורת הוא מחברו של ספר משלי, מתואר כאן כמורה המסביר את תוכן הספר לתלמידיו.