המלך דוד מנגן בכינור בכר מרעה פתוח שעליו יונים, צבאים, ציפרים וארנב. זהו אחד מתוך 40 דפי התהלים המאוירים בשפע בכתב היד.