דפים אלו מכילים סצנות הממוקמות לחילופיו בשוליים החיצוניים ובתוך העמוד הראשי של הטקסט. התמונות מציגות שלבים שונים בליל הסדר. התמונה הראשונה בעמוד 156v: "כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח..." מראה את הברכה על אכילת הכרפס (צמח ירוק שקרוב לוודאי הוא סלרי) שנאכל כמזון הפותח את הארוחה. בעל הבית מציע את הכרפס לאשתו במחווה. קערת הסדר הגדולה המסורתית ממוקמת על השולחן ומכילה את המאכלים שמשמשים במשך טכס ליל הסדר: שלוש מצות המונחות אחת על גבי השנייה, חסה, מרור ושוק של כבש המסמל את קרבן הפסח.באיור השני מוצגים שני שלבים רצופים בטקס: שבירת המצה שחצייה אחוז בידי בעל הבית וכן והסרת קערת הסדר מעל השולחן לפני שלב ה-'מגיד' (סיפור יציאת מצרים).

בעמוד הבא (157) ישנה תמונת ילד המקשה את ארבעת הקושיות שמהוות מרכיב חיוני בקריאת הגדת הפסח: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות..."

לפי ההוראה שמעל לאיור למזיגת כוס יין נוספת, אפשר לראות באיור נער המבצע את פעולת המזיגה. ברגע שהתשובה לארבעת הקושיות נאמרת ("עבדים היינו לפרעה...") הנער מניח בחזרה את קערת הסדר של השולחן כפי הנדרש בטקס.

אם כי אפשר למצוא סצנות דומות בכתבי יד ספרדיים, אשכנזיים ואיטלקיים, המיוחד בתמונות אלו הוא הצגת רצף האירועים השלם. הרבה מהפרטים בתמונות הם פירושים יחידים במינם.

מובאה מתוך'The Jewish Religion: A Companion', של הרב לואיס ג'ייקובס, הוצא לאור ע"י 'Oxford University Press.'