תהלים סד (עמוד 85b) -דמות אדם המרים את שתי ידיו בתנוחת הגנה מפני שני יצורים המסתערים עליו משמאל. היצורים בעלי ראשי אדם ובעלי לשונות מפלצתיות, אדומות, מחודדות וארוכות. האיור הוא תרגום ויזואלי וליטראלי של פסוקים ב'-ד': "שמע-אלוהים קולי בשיחי; מפחד אויב תיצור חיי. תסתירני מסוד מרעים; מרגשת פועלי אוון. אשר שננו כחרב לשונם, דרכו חיצם דבר מר."

תהלים סה (עמוד 86a) - הדמות בעלת הזרוע המושטת ופני הכלב מבעד לכסוי ראשו הוא מנצח המקהלה: "למנצח מזמור, לדויד שיר. לך דומייה תהילה אלוהים בציון; ולך ישולם-נדר."