תהלים סא (עמוד 82b) - דמות אדם בעלת פני כלב המרים ראשו כלפי מעלה, פיו פתוח וידיו מושטות לפנים. מעל הטקסט מרחף נשר. האיור ממחיש את פסוק ב': " שמעה א-להים רינתי; הקשיבה תפילתי." דמות הציפור הגדולה המעופפת ממחישה את כמיהתו של מחבר המזמור בפסוק ה': "אחסה בסתר כנפיך סלה."

תהלים סב (עמוד 83a) - " אך אל א-לוהים דומייה נפשי; ממנו, ישועתי. ... עד אנה תהותתו על-איש, תרצחו כולכם."