תהלים לד - לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך