תהילים קכו, שתי דמויות אנושיות מביטות כלפי מעלה, האחד עם פה פעור וזרועו של האחר מושטת לפנים. לשמאלה של מילת הפתיחה ישנן שתי דמויות אנוש נוספות, עיניהם סגורות, וראשיהם נחים על יד ימינם. האיור האחרון מבוסס על פסוק א': " בשוב ה' את-שיבת ציון היינו כחולמים.". האיור הראשון ייתכן וממחיש את מילת הכותרת 'שיר' או את פסוק ב': "אז יימלא שחוק פינו ולשוננו רינה."