שמשון הגיבור. האיור מתאר מפגש שמשון עם כפיר האריות בספר שופטים י"ד ה'-ו': ' והנה כפיר אריות, שאג לקראתו ... וישסעהו כשסע הגדי ...' באיור שמשון קורע לרווחה את פי האריה כאשר אחד מרגליו נח על גב האריה כאשר הוא מחזיק בלסתותיו.