הקולופון של בנימין הסופר שייתכן שהיה גם בעליו של כתב היד.