גליונות מגוללים אלו אך זה הודפסו ומיד הם מגיבים ללחלוחית הדיו ולהבדל בלחות שבין האויר החם שבתוך מכבש הדפוס והאויר הקר מחוץ.